hoş geldiňiz

Biz hakda

2010-njy ýylda döredildi

“Guangzhou Baiyi Identification Technology Co., Ltd.” “akylly iýmitlendiriş tehnologiýasy” we “akylly çap platformasy” gözleg we ösüş we önümçilige gönükdirilen 2010-njy ýylda döredildi.Biz “ösüş we hyzmatdaşlyk, geljekde ýeňiş gazanmak” işewürlik pelsepesine eýerýäris, elmydama “özüne garaşly innowasiýa, öňdebaryjy iýmitlendiriş tehnologiýasy” ösüş strategiýasyny amala aşyrýarys, ulanyjylaryň tejribesine we bazaryň ugruna üns beriň, yzygiderli geçiň senagat nusgasy.

pudaklary

Patent şahadatnamasy

Güýçli tehniki innowasiýa ukyby BY tarapyndan durnukly ösüşiň çeşmesidir.Tehnologiki innowasiýa uly üstünlik gazandy: onlarça oýlap tapyş patenti we peýdaly model patenti, şeýle hem awtorlyk hukugy bar we öz esasy tehnologiýamyzy tassykladyk.

 • Zhengshu34
 • zhengshu35
 • zhengshu37
 • zhengshu38
 • zhengshu39
 • zhengshu40
 • zhensghu36
 • zhengshu1
 • zhengshu2
 • Zhengshu3
 • zhengshu4
 • zhengshu5
 • zhengshu6
 • zhengshu7
 • zhengshu8
 • zhengshu9
 • zhengshu10
 • Zhengshu11
 • zhengshu12
 • zhengshu13
 • zhengshu14
 • Zhengshu15
 • zhengshu16
 • zhengshu17
 • zhengshu18
 • Zhengshu19
 • Zhengshu20
 • Zhengshu21
 • zhengshu22
 • Zhengshu23
 • zhengshu24
 • Zhengshu25
 • zhengshu26
 • Zhengshu27
 • zhengshu28
 • zhengshu29
 • Zhengshu30
 • zhengshu31
 • zhengshu32
 • Zhengshu33