Guanç Guangzhouou Baiyi Identification Technology Co., Ltd.

2010-njy ýylda döredilip, "akylly iýmitlendiriş tehnologiýasy" we "akylly çap ediş platformasy" gözleg we ösüş we önümçilik."Ösüş we hyzmatdaşlyk, geljekde ýeňiş gazanmak" işewürlik pelsepesine eýerýäris, elmydama "özüne garaşly innowasiýa, akylly iýmitleniş tehnologiýasy" ösüş strategiýasyny amala aşyrýarys, ulanyjylaryň tejribesine we bazaryň ugruna üns beriň, yzygiderli geçiň senagat nusgasy.Häzirki wagtda BY-nyň akylly iýmitlendiriş enjamlary, ulgam we platforma çözgüdi Amerikada, Germaniýada, Italiýada, Koreýada, Hindistanda, Indoneziýada, Taýlandda, Malaýziýada, Filippinlerde, Singapurda we ş.m. ulanyldy. Şeýle hem günorta-gündogar Aziýada, Demirgazyk Amerikada we şahamçamyz bar. Satuw we hyzmat üçin Europeewropa.

"Innowasiýa we ösüş" BY-iň hemişelik mowzugy.

Güýçli tehniki innowasiýa ukyby BY tarapyndan durnukly ösüşiň çeşmesidir.Tehnologiki innowasiýa uly üstünlik gazandy: onlarça oýlap tapyş patenti we peýdaly model patenti, şeýle hem awtorlyk hukugy bar we öz esasy tehnologiýamyzy tassykladyk.

 

"Üznüksiz gowulaşmak we özümizden çykmak" innowasiýa ýoludyr.ISO9001 halkara hil dolandyryşyna doly çemeleşiň we berk ýerine ýetiriň we berk hil gözegçilik standartyny dörediň.Esasy önüm CE şahadatnamasyny berdi.BY has gowy önüm we has gowy hyzmat bilen has gowy geljegi gurar.

Zhengshu
kompaniýa pic-02
kompaniýa pic-01

Iň güýçli tehniki gözleg we ösüş toparymyz we aç-açan işçimiz bar.Müşderileriň her gün önüme we hyzmatlara garaşýan zatlaryndan has ýokary bolmak üçin tagalla edýäris.Biz ynanýarys: diňe täzelik, öz marka gymmatlygymyzy gorap bileris;diňe täzelik, ulanyjylaryň hormatyny alyp bileris;diňe täzelik, üýtgäp bilýän bazarda özümizi görkezýän zehin bolup bileris.Işewürlik strategiýasy, güýçli tehniki güýç, ulanyjylarymyza gaýdyp gelmek we strategiki hyzmatdaş bilen baglanyşykly borçnamalary ýerine ýetirmek üçin aňymyzy saklap bileris.Senagat öwrülişigini dowam etdireris, akylly iýmitlenýän ýerde täze döwür dörederis.

Garaşsyz innowasiýa ýolunda yhlas bilen öňe barýarys we täze belentlik döredýäris.

Biz "senagat zynjyry" ösüş strategiýasyna batyrgaýlyk bilen gidýäris we täze ugur alýarys;

"Hytaý intellektual önümçiligi" döredilen "Akylly iýmitlendiriş tehnologiýasy üçin Hytaý senagaty 4.0" diýýäris.

Şonuň üçin kämillikden ajaýyp dynç almak üçin ädimler ädýäris.

Toparymyz

kompaniýa pic-11
kompaniýa pic-06
kompaniýa pic-05
kompaniýa pic-03
kompaniýa pic-04
kompaniýa pic-07
kompaniýa pic-08
kompaniýa pic-10

Biz bilen habarlaşyň

Kompaniýanyň ady: Guanç Guangzhouou Baiyi Identification Technology Co., Ltd.

Zawod: 1-nji gat, 5-nji bina, Gaopu ýolunyň 68-nji jaýy,Týanhe etraby,

Guan Guangzhouou.Hytaý.

Habarlaşmak üçin şahsyýet: Hanym Easy Ouyang

Jübi telefonynyň belgisi +8613435663216

Telefon / Faks: 086 020-66380102

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň